šipka Hlavní menu šipka Skiareál šipka FIS Pravidla

PRAVIDLA

Zákaz vstupu na sjezdové tratě od 16.30, do 8:30 hod (v době večerního lyžování v areálu Bubákov je vstup na sjezdové traté povolen až se spuštěním dopravního zařízení, a to od 18:00 do 21:15 hod). Probíhá pravidelná strojová úprava sjezdových tratí rolbami, a to bez i s lanovým navijákem - nebezpečí smrtelného úrazu! POZOR - sjezdové tratě křižují komunikace s provozem sněžných pásových vozidel!

 

Zákaz jízdy mimo sjezdové tratě do lesních porostů, dodržujte "Návštěvní řád KRNAP"!

 

Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat na visuté lanové dráze a stanovují podmínky pro tuto přepravu. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy (to je zakoupením jízdenky) povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného (tarifu).

Jízdenka zakoupená u provozovatele SKI areál Bubákov s.r.o., je platná i v lyžařském Skiareálu Herlíkovice (až na výjimky), jejímž provozovatelem je společnost SNOWHILL a.s., která vydává vlastní přepravní řád a cestující je i tyto smluvní přepravní podmínky povinen dodržovat.

Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na vyžádání na dolní stanici lanových drah a v pokladnách.

Ke stažení:

SKI areál Bubákov - Přepravní řád – Smluvní přepravní podmínky (výňatek), provozovatel ski areál bubákov s.r.o.

Skiareál Herlíkovice - Přepravní řád – Smluvní přepravní podmínky (výňatek), provozovatel SNOWHILL a.s.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lanové dráhy, lyžařské vleky a sjezdové tratě při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení jízdného. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na případnou změnu ceníku jízdného, provozní doby lyžařských dopravních zařízení, jízdních řádů skibusu, aktuální informace jsou vyvěšeny na pokladnách SKI areálu Bubákov.

Možnost zakoupení jízdenky na kterýkoliv den (předprodej). Platnost časových lyžařských jízdenek (skipasů) do 16.00 hodin.

Přeprava lyžařů, pěších a běžkařů ve SKI areálu Bubákov na lanové dráze Bubákov pouze směrem nahoru. Na kabinkové lanové dráze Herlíkovice – Bubákov jsou osoby přepravovány směrem nahoru i dolu!

Pohyb návštěvníků na sjezdových, běžeckých tratích na vlastní nebezpečí!!! Na lyžařské sjezdové tratě je zakázáno vstupovat a vjíždět:

- po dobu strojní úpravy tratě

- mimo stanovenou provozní dobu

- s nevyhovující lyžařskou výzbrojí, sáňkovat, chodit bez lyží

- na jakýchkoliv motorových strojích, s výjimkou strojů provozovatele tratí a HS ČR.

FIS pravidla

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

 

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 

Každý lyžař, nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.

 

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

 

4. Předjíždění

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři, či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

 

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet se musí nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

 

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně nezdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

 

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

 

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

 

 

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

 

10. Povinnost prokázání se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Partneři

 

Bubákov